“Erikovi sa podarilo zachytiť všetky prirodzené momenty.”

Erika som spoznala cez môjho manžela, s ktorým boli spolužiaci na strednej škole. Od prvého momentu mi bol veľmi sympatický. Z fotenia som mala obavy, keďže s manželom nie sme typy, ktoré sa radi fotia a pózujú pred objektívom. No fotenie s Erikom bolo úplne prirodzené, uvoľnené a zábavné.

Katka & Jaro